Ónodi Szabó Katalin

Ónodi Szabó Katalin
klinikai gyermek-szakpszichológus

Gyermekünk lelki fejlődése folyamatában kerülhet számára és környezete számára támogatást igénylő állapotba, életszakaszba. A lelki segítségnyújtás a bizalom, a biztonság, a kapcsolódási képesség megtartását, újraalakítását szolgálja. Munkám során azokat a beavatkozási pontokat keresem, amelyek a gyermek vagy serdülő életkorához, nehézségei jellegéhez, aktuális befogadó képességéhez igazodva, az ő saját, egyéni „nyelvén” teszik lehetővé az egészséges lelki fejlődést. Tesszük ezt közösen, segítségül hívva a fantáziát, a játék, a mese, a bábjáték, a beszélgetés gyógyító erejét, vagy éppen a meglévő pszichológiai védekező rendszer elemeinek tudatos aktivizálását és használatát. Szándékom, hogy gyermek és szülő visszakapja a hitet abban, hogy képes hatékonyan használni önsegítő képességeit, önmagát gyermeki és szülői mivoltában kompetens személyként megélni.

Az alappszihoterápia eszköztárán belül az aktuálisan szükségeshez igazodva alkalmazok segítési elemeket; a szülőkonzultáció szinte mindig része a közös munkának. 3-18 éves korig fogadok gyermekeket:

  • életkori-, fejlődési krízis,
  • szorongásos problémák,
  • hangulati nehézségek,
  • veszteségek (válás, költözés, iskolaváltás, haláleset) feldolgozása,
  • nevelési nehézségek,
  • magatartási- és beilleszkedési problémák,
  • jelentős változás szokásokban, viselkedésben,
  • óvodai, iskolai nehézségek esetén.

Mi történik a gyermekpszichológusnál?

A bejelentkezést követően az első egy-két alkalom a szülőé/szülőké, ekkor lehetőség nyílik a gyermekkel vagy serdülővel kapcsolatos nehézségek részletes megbeszélésére, a probléma feltérképezésére, majd a második alkalommal áttekintjük az eddigi fejlődés menetét.

A gyermekkel való találkozás általában 3 alkalom. A találkozások során, miközben egy bizalmon alapuló kapcsolatot alakítunk, fel kell térképezni az aktuális nehézségeket, és már változást elősegítő beavatkozási próbálkozások is történnek.

A diagnosztikus szakasz után ismét szülőkonzultáció következik; megbeszéljük, milyen segítségre van szükség, és megállapodunk abban, hogy ez milyen keretek között történik majd.